C.F. CIUDAD COOPERATIVA Entitats esportives Sant Boi de Llobregat Barcelona
C.F. CIUDAD COOPERATIVA Entitats esportives Sant Boi de Llobregat Barcelona
C.F. CIUDAD COOPERATIVA Entitats esportives Sant Boi de Llobregat Barcelona


DIUMENGE GÓMEZ
Coordinació Futbol 7

RUBÉN LEAL
Coordinació Futbol 11

RAÚL ACEVEDO
Administració Esportiva

SALVADOR MIRACLE
Responsable escola de porters

MANEL CARBALLO CALVO
psicòleg Esportiu